Over ons

De Stroom is uitgever van de werken van Watchman Nee & Witness Lee, en officiele uitgever van Living Stream Ministry publicaties in Nederland.

Living Stream Ministry is een non-profit organisatie die zich wijdt aan het publiceren van de werken van Watchman Nee en Witness Lee. Living Stream Ministry heeft slechts één doel: alle gelovigen van geestelijk voedsel voorzien, zodat zij kunnen groeien in het goddelijke leven voor de opbouw van het Lichaam van Christus.

WITNESS LEE
Witness Lee werd een Christen in 1925, en ving onmiddellijk aan met de studie van het Woord. In het begin van 1934 sloot hij zich aan bij het werk van de Heer in Shanghai, onder het leiderschap van Watchman Nee, en werd uiteindelijk diens naaste medewerker. In 1962 emigreerde Witness Lee naar de Verenigde Staten waar hij zijn werk trouw voortzette. Zowel zijn gesproken als zijn geschreven dienst bestaat voornamelijk uit Gods nieuwtestamentische economie - waarin Christus en Zijn Lichaam centraal staan. De volgende werken mogen als representatief beschouwd worden:

  • De Allesomvattende Christus
  • Gods Economie
  • De Ervaring van het Leven

Witness Lee zette zijn dienst trouw voort - alsook zijn training van gelovigen vanuit de hele wereld - totdat hij op 9 juni 1997, op 91-jarige leeftijd, in de Heer ontsliep.

Engelse website over Witness Lee (http://www.witnesslee.org)

WATCHMAN NEE
Watchman Nee werd een Christen op zeventienjarige leeftijd in China in 1920, en begon in datzelfde jaar te schrijven. Uiteindelijk werd hij, door het Hoofd (Christus), als een unieke gave aan Zijn Lichaam gegeven. Zijn dienst heeft Christus en Zijn Lichaam, de gemeente, als middelpunt. Zijn werk omvat o.a:

  • Het Overwinnende Leven
  • De Gebedsdienst van de Gemeente
  • Het Normale Christelijke Geloof
  • De Heerlijke Gemeente

In 1952 werd hij door de communisten gevangen genomen, en bleef vervolgens tot aan zijn dood (1972) toe in de gevangenis. Zijn woorden blijven een rijke bron van geestelijke openbaring en verzorging voor Christenen over de hele wereld.

Engelse website over Watchman Nee (http://www.watchmannee.org)