De boom des Levens

De boom des Levens

In "De Boom des Levens" laat Witness Lee een deel van Gods hart zien, dat niet goed begrepen en zelden ervaren wordt door de hedendaagse gelovigen. God zoekt niet naar christenen die zich goed gedragen; Hij is op zoek naar christenen, die Hem als de boom des levens ervaren en genieten, om Zijn eeuwige voornemen met de mens te vervullen

€10,00