De ervaring van het Leven

De ervaring van het Leven

Geestelijke groei heeft niets te maken met het kennen van leerstellingen en feiten uit de Bijbel, maar is veeleer een zaak van het kennen van Christus Zelf. Om Christus te kennen, is het noodzakelijk dat we Hem op een overvloedige wijze als het leven ervaren (Joh. 10:10), zolang deze wijze maar vooruitstrevend en praktisch is. Verder moeten we de Heer toestaan ons door vele praktische behandelingen te leiden, zoals de zuivering van het verleden, toewijding, de afrekening met de zonde, de afrekening met de wereld, de behandeling van het geweten, het gehoorzamen van de leer van de zalving en het kennen van Gods wil.

€15,00