De Goddelijke economie

De Goddelijke economie

In "De Goddelijke Economie" volgt Witness Lee de stroom van Gods economie, vanaf de schepping van de mens in Genesis, tot aan haar voleinding in Openbaring. Door het geloof in Christus valt de mens niet alleen de verlossing ten deel, maar ontvangt hij bovendien de Geest als stromen van levend water. Om God op een levende wijze te kunnen genieten, moet de gelovige eerst Gods eeuwige plan zien, zoals dit in "De Goddelijke Economie" wordt gepresenteerd.

€7,00