De heerlijke gemeente

De heerlijke gemeente

God ziet de gemeente als de triomferende en heerlijke tegenhanger van Christus, die Hem ó die alles in allen vervult ó volkomen tot uitdrukking brengt. In De heerlijke gemeente behandelt Watchman Nee vier belangrijke aspecten van de gemeente in de Bijbel, namelijk Eva in Genesis 2, de vrouw in EfeziÎrs 5, de vrouw in Openbaring 12, en de bruid in Openbaring 21 en 22. Bij de uiteenzetting van elk van deze vier aspecten, geeft hij een beschrijving van de hoge roeping van de gemeente, om Gods eeuwige voornemen ten uitvoer te brengen.

€10,50