De kennis van het Leven

De kennis van het Leven

Het is Gods verlangen om een volledige, collectieve uitdrukking te verkrijgen in de mens, die Zijn beeld draagt, Zijn heerlijkheid manifesteert en Zijn gezag bezit om met Zijn vijand af te rekenen. In ìDe Kennis van het Levenî verlicht Witness Lee het pad dat naar het leven leidt, dat begint bij de wedergeboorte en verder gaat om de innerlijke gewaarwording van het leven te kennen. ìDe Kennis van het Levenî geeft een fundament voor de echte ervaring van Christus.

€11,00