Gods verlangen en Gods doel

Gods verlangen en Gods doel

God heeft een verlangen. Vandaag moeten we door de genade van de Heer onze ogen van de aarde naar de hemel wenden om een verlangen te zien dat onmetelijk groter is dan de menselijke behoefte: Gods verlangen.

Zonder het zien van Gods verlangen is het moeilijk voor mensen die niet de gewaarwording  van een behoefte hebben om gered te worden. Zonder het zien van Gods behoefte is het ook moeilijk voor degene die gered zijn om een hemels leven te leiden of om kracht en geloof te verkrijgen. Mogen deze woorden ons ertoe brengen om het verlangen aan Gods kant te zien, zodat onze aandacht verplaatst kan worden van de mens naar God.

€5,00