Het overwinnende leven

Het overwinnende leven

In "Het overwinnende leven" zet Watchman Nee eerst alle problemen uiteen, waar zoekende Christenen constant mee te kampen hebben. Vervolgens gebruikt hij Gods Woord, om de verslagen toestand van de gelovigen op openhartige wijze aan het licht te brengen. En tenslotte, openbaart hij een triomferende, overwinnende Christus om de lezer tot een subjectieve, dagelijkse ervaring van Christus overwinning te brengen. "Het Overwinnende Leven" zit vol waarheid, weergalmt van hoop en brengt de lezer ertoe zich opnieuw aan de Heer toe te wijden.

€11,00