Gods verlangen en Gods doel

God heeft een verlangen. Vandaag moeten we door de genade van de Heer onze ogen van de aarde naar de hemel wenden om een verlangen te zien dat onmetelijk groter is dan de menselijke behoefte: Gods verlangen.

Zonder het zien van Gods verlangen is het moeilijk voor mensen die niet de gewaarwording  van een behoefte hebben om gered te worden. Zonder het zien van Gods behoefte is het ook moeilijk voor degene die gered zijn om een hemels leven te leiden of om kracht en geloof te verkrijgen. Mogen deze woorden ons ertoe brengen om het verlangen aan Gods kant te zien, zodat onze aandacht verplaatst kan worden van de mens naar God.

€5,00
Christus versus religie

“Denk niet dat alles goed is omdat het Christendom de Bijbel heeft. Denk niet dat alles in orde is omdat het christendom vandaag Christus verkondigt. Vroeger hadden de oudsten van het Judaïsme de Bijbel en onderwezen ook iets over Christus. Hoewel Christus zelf aanwezig was, sloegen ze geen acht op Hem.”

De oproep voor iedere gelovige is naar de levende persoon van Christus te komen en alle religieuze vormen en dode leerstellingen achter te laten. In “Christus versus religie” onderzoekt Witness Lee het leven van Christus in de evangeliën. In zowel woord als daad verbaasde en beledigde Jezus zelfs de godsdienstijveraars van Zijn tijd. Wanneer Hij geconfronteerd werd met vragen over religie, politiek en zelfs de uitleg van de Schriften, legde Hij hun hoofdzakelijk bezig zijn met dode kennis bloot en wees mensen op Zijn levende aanwezigheid. Zelfs nu nog dwarsboomt de invloed van religie, in het bijzonder het christendom, de uitdrukking van Christus door de gemeente: Zijn Lichaam. In “Christus versus religie” weerklinkt de roep van de Heer om alles te verlaten wat niet Christus Zelf is.

€10,00
Het overwinnende leven

In "Het overwinnende leven" zet Watchman Nee eerst alle problemen uiteen, waar zoekende Christenen constant mee te kampen hebben. Vervolgens gebruikt hij Gods Woord, om de verslagen toestand van de gelovigen op openhartige wijze aan het licht te brengen. En tenslotte, openbaart hij een triomferende, overwinnende Christus om de lezer tot een subjectieve, dagelijkse ervaring van Christus overwinning te brengen. "Het Overwinnende Leven" zit vol waarheid, weergalmt van hoop en brengt de lezer ertoe zich opnieuw aan de Heer toe te wijden.

€11,00
De ervaring van het Leven

Geestelijke groei heeft niets te maken met het kennen van leerstellingen en feiten uit de Bijbel, maar is veeleer een zaak van het kennen van Christus Zelf. Om Christus te kennen, is het noodzakelijk dat we Hem op een overvloedige wijze als het leven ervaren (Joh. 10:10), zolang deze wijze maar vooruitstrevend en praktisch is. Verder moeten we de Heer toestaan ons door vele praktische behandelingen te leiden, zoals de zuivering van het verleden, toewijding, de afrekening met de zonde, de afrekening met de wereld, de behandeling van het geweten, het gehoorzamen van de leer van de zalving en het kennen van Gods wil.

€15,00
De boom des Levens

In "De Boom des Levens" laat Witness Lee een deel van Gods hart zien, dat niet goed begrepen en zelden ervaren wordt door de hedendaagse gelovigen. God zoekt niet naar christenen die zich goed gedragen; Hij is op zoek naar christenen, die Hem als de boom des levens ervaren en genieten, om Zijn eeuwige voornemen met de mens te vervullen

€10,00
De kennis van het Leven

Het is Gods verlangen om een volledige, collectieve uitdrukking te verkrijgen in de mens, die Zijn beeld draagt, Zijn heerlijkheid manifesteert en Zijn gezag bezit om met Zijn vijand af te rekenen. In ìDe Kennis van het Levenî verlicht Witness Lee het pad dat naar het leven leidt, dat begint bij de wedergeboorte en verder gaat om de innerlijke gewaarwording van het leven te kennen. ìDe Kennis van het Levenî geeft een fundament voor de echte ervaring van Christus.

€11,00
De heerlijke gemeente

God ziet de gemeente als de triomferende en heerlijke tegenhanger van Christus, die Hem ó die alles in allen vervult ó volkomen tot uitdrukking brengt. In De heerlijke gemeente behandelt Watchman Nee vier belangrijke aspecten van de gemeente in de Bijbel, namelijk Eva in Genesis 2, de vrouw in EfeziÎrs 5, de vrouw in Openbaring 12, en de bruid in Openbaring 21 en 22. Bij de uiteenzetting van elk van deze vier aspecten, geeft hij een beschrijving van de hoge roeping van de gemeente, om Gods eeuwige voornemen ten uitvoer te brengen.

€10,50
De Goddelijke economie

In "De Goddelijke Economie" volgt Witness Lee de stroom van Gods economie, vanaf de schepping van de mens in Genesis, tot aan haar voleinding in Openbaring. Door het geloof in Christus valt de mens niet alleen de verlossing ten deel, maar ontvangt hij bovendien de Geest als stromen van levend water. Om God op een levende wijze te kunnen genieten, moet de gelovige eerst Gods eeuwige plan zien, zoals dit in "De Goddelijke Economie" wordt gepresenteerd.

€7,00
De alles omvattende Christus

In "De allesomvattende Christus" presenteert Witness Lee een gedetailleerde studie van enkele onnaspeurlijke rijkdommen van het beloofde land, met inbegrip van beken en rivieren, tarwe en gerst, vijgen en wijnstokken, en zelfs ijzer en stenen. Elk beeld wordt uitgelegd en toegepast op onze ervaring als gelovigen. Van het begin tot het einde, bemoedigt "De allesomvattende Christus" de zoekende gelovigen, om Christus dagelijks te ervaren en als het goede land toe te passen, voor de vervulling van Gods eeuwige voornemen.

€11,00

Boeken

Bezoek onze webshop en bekijk ons aanbod van boeken.

Lees meer

Over ons

Uitgever van de werken van Watchman Nee & Witness Lee.

Lees meer
Download gratis christelijke lectuur

Download

Download GRATIS christelijke lectuur en Bijbelstudies

Lees meer
Links

Links

Lees meer via de volgende links(links in het engels)

Lees meer

Gods welbehagen

Door het geloof in Christus valt de mens niet alleen verlossing ten deel, maar ontvangt hij bovendien de Geest als stromen van levens water.

In het Woord van God wordt op een gedetaileerde manier beschreven wat het eeuwige verlangen en doel van God en Zijn schepping is. In het boek "De Goddelijke economie" beschrijft de schrijver de stroom van Gods economie, vanaf de schepping van de mens in Genesis, tot aan haar voleinding in Openbaring.

Door het geloof in Christus valt de mens niet alleen de verlossing ten deel, maar ontvangt hij bovendien de Geest als stromen van levend water. Om God op een levende wijze te kunnen genieten, moet de gelovige eerst Gods eeuwige plan zien, zoals dit in "De Goddelijke Economie" wordt gepresenteerd.